در این کتاب درباره ساختمانهای فلزی و اجرای آن صحبت میشود و ضمن توصیح قسمت ها و اجزای مختلف این سازه ها و همچنین آشنایی با اتصالات نحوه درست اجرای این ساختمانها را نیز برای شما بیان میکند 

روش های اجرایی ساختمان سازی يكي ازپرکاربرد ترين مباحث در زمینه صنعت ساختمان است که می تواند در ادامه راه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. و کلی ترین هدف آن بيان  روش های اجرایی ساختمان سازی شناخت و آشنا کردن شما با روش ها ي اجراي  گودبردارى و پى کنى، پى سازى، کرسى چينى، عايق هاى رطوبت ديوار، يک رگى کردن، ديوارسازى، نعل درگاه ها و قوس ها، چارچوب، رامپ، پله، آسانسور، سقف، زه کشى و دفع فاضلاب، کف سازى، دودکش ها، قرنيز و ازاره، نماسازى و پوشش رويهٔ ديوارها، ساختمان و مسائل صرفه جويى در مصرف انرژى آن ،داربست و وسايل ايمنى شخصى و کاربرد آن و کمک هاى اوليه در کارگاه ساختمانو شناخت ابزار ورش استفاده از آنها مي باشد.